Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – září 2020

Léto pozvolna končí a s ním i poslední záchvěvy prázdnin a nastupuje opět řada povinností a dodělávky toho, co nebylo za prázdniny zvládnuto… Září se ale celkově řadí k těm pozitivnějším a úspěšnějším měsícům, i když se tu a tam mohou vyskytovat tendence si něco růžově malovat, něco očekávat a chtít… Paradoxně tyto aspekty mohou mít na svědomí jak rozvoj větší úspěšnosti a uznání, tak ale budou mít i sklony vykolejit, rozčarovat či ohrozit jasnější myšlení a dokonce přinést i pocity ohrožení vlastní stability a vůle či se dostaví pocity nějakého hlubšího duševního zranění, pokud se uzavře roztočené kolo osudu… Ne vždy a za všech okolností musí vše na první dobrou vycházet, ale i přesto bude září pestrobarevnou škálou příležitostí, situací, okolní i možností něco udělat jinak, tak aby i přes nastavené komplikace či okliky nakonec bylo dosaženo kýžených cílů… Září tak pro mnohé bude výzvou… Výzvou k upevnění vlastní stability a to i za přispění šťastných hvězd… Snahou některých bude se i hlouběji ponořit do vlastního nitra a uzavřít minulost, či se retrospektivně zaměřit na ty cíle, které jakoby stále utíkají… Celý měsíc tak mohou provázet nepředvídatelné a náhlé okolnosti či situace, stejně tak jako se ke slovu dostanou i mnohá překvapení nebo rozuzlení a to cíleně zaměřeny na ty oblasti, ve kterých se pokulhávalo… Pozvolna se tak ukáží přesně ty aspekty a oblasti života, na které bude potřeba zaměřit více svou pozornost, a která by neměla zůstat bez povšimnutí… Ne všechna znamení, ale některá z nich naváží na srpen v pokračování toho, co bylo započato… Zaznamenat to mohou zejména Panny, Váhy a Střelci, ale ani ostatní znamení nezůstanou pozadu… Září tak z jiného úhlu pohledu bude třetím a zároveň uzavírajícím karmickým měsícem, ale není třeba se ničeho obávat… Sice tu jsou jisté náznaky menší hektičnosti a to s koncem měsíce, ale také širší otevřené brány osudových propojení a karmických záležitostí… Září tak pomyslně otevírá své dveře k možnostem ukončit nechtěné a znovuoživit to, kde je projevována snaha něco zlepšit, něco posunout a vyřešit… Ať už pro každého vyzní září jakkoliv, je to měsíc, který rozhodně potichu nebude, a kde se můžete připravit na to, že nebudete mít vše tak jasně pod svou kontrolou, jak tomu mohlo být v předcházejících týdnech a měsících…
BERANŮM září přinese štěstí, radost, úspěch i uznání a to všude tam, kde se objevovaly zádrhele, kde něco vázlo a stagnovalo… Možná budou sami překvapeni, co všechno jim jde lehce na ruku a co jsou schopni všechno zvládnout a vyřešit… Nebude to ale jen za přispění šťastných hvězd, ale také díky beranímu ohnivému zápalu, i když by měly být opatrní na to, že oproti jiným znamením jim může září nadělit i větší porci zodpovědnosti, ale také neustálého přemítání, díky mohou být rozpolcení ve svých vlastních myšlenkách… Dokonce není vyloučené ani to, že uprostřed měsíce se sami zastaví nad tím, jak rychle jim najednou běží čas, a i když ne vždy a za všech okolností bude vše správně nasměrováno, mohou z toho nakonec vytěžit maximum pro sebe i pro ostatní… Do sporů se mohou dostat s nějakou starší blízkou osobou, i když nechtěně… A možná budou muset i leccos uhlazovat a zametat, aby se dosáhlo na smír a zklidnění… I toto dění je ale může malinko vykolejit, či zasadit menší duševní ránu, ale na druhou stranu to budou právě oni, kdo bude schopen se ke všemu postavit čelem a bravurně zvládnout i nemožné… Opatrnější by ale měli být na závistivce, kterým neujde beraní úspěšnost… Mohou tak i úmyslně chtít stavět beranům do cesty překážky a házet klacíky pod nohy, ale nebude nic, co by nakonec Berani nezvládli na výbornou… Těšit se mohou na větší radost z života, na pozvání či setkání, ze kterých budou přímo nadšeni… Stejně tak jako jim září může nadělit radost, o které neměli ani nejmenší potuchy či na ni nebyli připraveni…
BÝKŮM září přinese a zajistí větší rozhled i silnější argumenty a komunikaci, která se tu a tam může zvrtnout nejen v četnější diskuse, ale dokonce i v možné vyostřené debaty nebo hádky… Sami tak mohou být slovem raněni, ale stejně tak sami mohou někoho zranit, pokud dojdou argumenty a diskuse se omezí na výčitky… Pozor by si tak měli dávat i na to, co sami vyřknou, stejně tak jako by se měli obrnit trpělivostí v případě, že narazí na nějaké intrikování vůči nim… Neměli by se tak nechávat strhnout okolnostmi a pustit se do bezvýsledných sporů, nikam by se stejně neposunuly, stejně tak jako se jim může podařit dokonce i spory zažehnat a odvrátit… Dočkají se ale i jisté satisfakce a to v podobě vyjasňujících rozhovorů či pozvolného usmíření znesvářených stran… Setkávat se ale mohou i s nečekanými úředními jednáními nebo úředními úkony, které je taktéž mohou dočasně paralyzovat nebo přinést jisté duševní zatížení nebo soutěživost… Přáno jim ale bude ve vyjadřování, takže mohou i snáze sdělit své požadavky či přání či na svou stranu strhnout úspěch i uznání… Přesto by se ale neměli nechat vykolejit náladovostí ať už vlastní nebo od druhých namířenou právě proti nim… Pokud tuto lekci zvládnout, bude nakročeno k úspěchu, i když se občas mohou objevit situace, které nebudou zcela pod kontrolou a mohou se jí dokonce i vymykat… Určitě by se ale Býci neměli nechat nikým rozhodit, nejsou to totiž typy, které se rády pouštějí do bezvýsledných diskusí či rozhovorů… Možná neuškodí se v takových situacích na chvíli zastavit, polknout hořkou slinu a vyslat protistraně úsměv… I to může zaručit nebo zajistit pozdější klid zbraní…
BLÍŽENCI budou v září řešit společenské události, vliv okolí i nastavené společenské konvence… Přesto je ale čeká pozoruhodný a dá se říci, že i v širším měřítku úspěšný měsíc… I když je občas ale může zaskočit nejasnost, nepřehlednost či vlastní vnitřní tápání a to zejména, pokud se příliš zaměří na jednu oblast, zatímco jim další bude jakoby pozvolna unikat… Dá se říci, že září Blížencům přinese i větší rozhled, stejně tak jako je může překvapit náhlé a nečekané pozvání na nějakou akci, kde se mohou více blýsknout… Nebude snadné se jim ale dostat na kobylku, takže i na Blížencích nakonec bude, aby se i oni sami více otevřeli druhým a poodhalili tak svou skrytou vnitřní identitu… Problémovým se ale září může stát, pokud se náhle objeví okliky, protože i ty mohou dočasně rozhodit a až s odstupem času mohou Blíženci naplno čerpat se svých úspěchů a uznání… Pozor by si jen měli dávat na špatnou společnost, které se ale bohužel nevyhnou, nicméně ji mohou ignorovat nebo brát s větším nadhledem… Stejně tak by měli více naslouchat své intuici, která je jim schopna ukázat jasněji rozeznatelnou cestu i to, pro jakou společnost se mají rozhodnout… ostražitější na druhé by měli být zejména kolem úplňku, tedy na začátku měsíce, stejně tak jako by měli být více bdělí i s jeho koncem… Ušetří tím nejen svůj investovaný čas, ale také je nebudou svazovat omezující myšlenky, které by dokonce mohly i něco nechtěně vyhrotit… Pokud se jim v minulosti nedařilo dosáhnout na vyšší mety, mají k tomu právě v září větší příležitost, protože se budou objevovat osoby, které Blížencům na jejich cestě budou nápomocny a ve kterých získají nejednoho spojence…
RACI v září budou muset sáhnout po svých záložních zbraní, protože je v průběhu měsíce budou dost možná i akutně potřebovat… některé z okolností či situací si ale mohou sami zkomplikovat a to zejména, pokud budou příliš důvěřiví nebo až dětsky naivní… Září se ale bude odrážet ve vztazích prarodiče, rodiče vs potomci… Nechtěně tak může docházet k mezigeneračnímu nesouladu, kdy každá ze strany může mít odlišný pohled na stejnou věc… Vznikat tak mohou malicherné hádky a to i z bezdůvodných příčin, stejně tak jako raky mohou svazovat myšlenky, že něco prozatím ještě není možné uskutečnit, a to i přesto, že k tomu bylo perfektně nakročeno… nicméně člověk míní a osud mění, takže i nečekanost a náhlost může oslabit či vystavit zbytečným ohrožením… Pozor by si proto měli dávat na povrchní sliby, potíže právě s potomky, ale také na drobnější komplikace a starosti, které by mohly narůst do obřích rozměrů a zbytečně ohrozit jasné myšlení… I nové starty a začátky po odeznění prázdnin mohou být po dovolených obtížnější či přicházet delšími oklikami… Vyvarovat by se ale měli určité naivity, ke které bude září svádět a to zejména tam, kde se mohou Raci utěšovat a obhajovat… Neuškodí být proto opatrnější na pozvání, nabídky či smlouvy, stejně tak jako je s prostředkem měsíce či s jeho koncem mohou překvapit nečekané začátky a to mnohdy tam, kde to již raci považovali za ztracené a ukončené… Přáno v tomto měsíci ale mže být těm Rakům, kteří se chystají počít potomka, bude to pro ně příznivé období, kdy se může i nečekaně něco uskutečnit nebo podařit, protože dozrál čas k realizování toho, k čemu se odhodlali… Po celý měsíc je tak budou provázet menší či větší úspěchy i uznání, ale přesto by do dalších měsíců neměli usnout na vavřínech…
LVŮM a ŠTÍRŮM bude v září trochu horko , ale zároveň i přáno… Připravit by se ale měli tak trochu na rychlejší a dynamičtější měsíc, protože jim do života mohou a pravděpodobně budou i nečekané a náhlé změny či proměny, na jednu stranu sice přinášející úspěch a uznání, leč na stranu druhou komplikovanost či okliky, ale také příliš zatíženou mysl nejasnostmi a vlastní vnitřní nepřehledností v tom, co chtějí oni a co od nich očekávají ostatní… Některé ze změn sice mohou být komplikované nebo oklikami přicházející, přesto ale mohou zaručit úspěch i uznání… Občas si na výsledek změn budou muset chvíli počkat nebo se objeví až s koncem měsíce či v týdnech následujících… I dlouhodobější problémy nebo starosti spustí jisté změny, které ale na sebe již delší dobu upozorňují… A právě září je spouštěčem k jejich řešení… Jsou tu ale i menší varování před ukvapeností a rychlými soudy… Ne vždy a za všech okolností bude nutné něco okamžitě měnit, proto nad změnami visí i varovně vztyčený prst „raději to nechte tak…“ Ne všechny změny totiž musí být zákonitě příznivé a přínosné… Ty nepříznivé a nechtěné přesto mohou ukázat nový směr, nebo na povrch vynést něco dlouhodobě potlačovaného… Některé ze změn ale mohou nutit i k vlastní retrospekci či ke změně myšlení, ale také pocitů a názorů… Ať tak či tak je září měsícem možná i nutných změn, vystoupení z toho, co je nefunkční, zastaralé a již k dalšímu životu nepotřebné a nepřínosné…
PANNY a RYBY budou v září opět pod vlivem úspěšnosti i šťastných hvězd… U Ryb obzvláště to bude platit dvojnásobně, protože pokud byl pro ně srpen proměnlivým, září už leccos ustálí a nasměruje tím správným směrem… Panenky jen budou pokračovat ve své úspěšně nakročené cestě ze srpna, ale i tady se mohou nečekaně a náhle objevit pochybnosti, obavy nebo nepřehlednost, která by mohla více zaměstnat myšlenky… Pro obě znamení je tu ale i pozitivní vliv vyjasnění komplikací, kde se dočkají jisté satisfakce… Nicméně za předpokladu, že se odprostí od zatěžujících či škodlivých myšlenek, které by mohly zapříčinit nervozitu či napětí… Po celý měsíc je ale bude provázet štěstěna i ochrana před jakýmikoliv škodiči nebo závistivci… Svým způsobem tak v záři mohou být spokojené i samy se sebou a že bude důvod k těmto pocitům… Vše jim sice může hladce vycházet, ale tu a tam přesto zasáhnou menší starosti či obavy, ale pokud nebudou podléhat domněnkám, může se jejich mysl více zklidnit, či nabrat zcela jiný směr, než jak tomu bylo doposud… Září je měsícem Panenek a proto by si ho měly náležitě užít a to plnými doušky, a i když se dostaví nějaké vnitřní rozpory, posílí se jejich intuice i vnímání skrytých duchovních aspektů… Ryby na tom budou podobně, jen možná s menšími odchylkami, než jak tomu bude u Panenek… Pro obě znamení je ale září příznivým měsícem, s mnoha pozitivními aspekty, nicméně přesto neuškodí se vyvarovat zbytečného vytváření vzdušných zámků, ale rozhodně ku prospěchu bude zůstat stát nohama na pevné zemi…
VÁHÁM září opět přinese upevňování vlastní úspěšnosti i uznání a posilování jistot, které započaly v srpnu… Bude tak pokračováním toho, co se Váhám podařilo i přes jejich nerozhodnost otevřít a rozběhnout či nastartovat… Pozor by si jen měly dávat na to, aby jejich jistoty nebyly pouze zdánlivé, protože sice mohou něco získat anebo se k nim něco navrátí, nicméně za cenu většího vynaloženého úsilí… Než se ale k tomu dopracují, měly by počítat i s jistými oklikami, tedy tím, že ne vše přijde hned nebo že ihned budou znát výsledek svých rozhodnutí či kroků… Září pro ně ale může být tak trochu i zkouškové, protože mohou dokonce čelit i nějakému nařknutí nebo zlu, které se jim sice podaří nakonec zvrátit ve svůj prospěch, ale za cenu maximálně vynaloženého úsilí… toto menší zátěžové období může trvat do 23.9., kdy nastoupí vliv jejich znamení i zklidnění všech situací, okolností či záležitostí… S koncem měsíce si tak Váhy budou moci více oddechnout… Stejně tak ale mohou i něco nečekaně a náhle získat, ať už to bude nový partnerský nebo přátelský vztah, ale také např. Může dojít ke zlepšení jejich finanční či profesní stránky… Záruka úspěchu je jim ale jasně dána, takže se i přes možné peripetie či okliky mohou dočkat větší a stabilnější úspěšnosti nebo jim bude potvrzena záruka uznání, po kterém mohou dlouhodobě prahnout… Budou se ale muset občas obrnit i trpělivostí a pevnějšími nervy, a to pokud se dostanou do situací, které nebudou mít plně pod kontrolou… Pozor by si měli dávat na větší nervozitu i vnitřní napětí, protože i to jim může zamotat i jinak spolehlivě jasnou mysl… Neměli by se nechat zatáhnout do žádných negativních nálad nebo příběhů, stejně tak jako by neměli fungovat jako smírčí diplomatický aspekt mezi znesvářenými stranami, mohlo by se to i nechtěně obrátit proti nim…
STŘELCI to v září budou mít také jasně dané a nastavené… Stejně tak jako v srpnu, tak i v tomto měsíci se mohou ocitnout na nejedné křižovatce či před cestou nebo rozhodnutím, které si vyžádá nejen čas na dozrání, ale také na větší porci trpělivosti, protože ukvapenost se rozhodně v tomto měsíci nevyplatí… Nápomocna jim bude i jejich intuice, která v mnoha ohledech i směrech může správně nasměrovat nebo ukázat jasnější cestu… Také ale mohou v září čelit zcela nečekaným a náhlým hbitým rozhodnutím, kde nebude příliš času nazbyt… Ale i v těchto momentech by měli zachovat chladnou hlavu a neměli by se nechat strhnout okolím nebo momentálně vzniklou situací… Občas totiž neuškodí se i vyhnout případnou sporům, protože by nikam nevedly a stejně tak se mohou pro další postup rozhodnout volit spíše okliky než jasně danou cestu… Ne vždy ale bude jejich rozhodnutí nutné, občas neuškodí, pokud zpomalí, protože se tak mohou vyhnout i rozhodnutím, které by komplikacím daly vzniknout a dost možná v tom sehraje i svou roli se bát v něčem rozhodnout, protože by to přineslo příliš mnoho zodpovědnosti… Také by se ale neměli nechat zahnat do kouta, tedy k rozhodnutím pod tlakem… I intuice tak může být mocnou zbraní a odvrátit nejeden problém nebo svízel… Pokud se budou muset v něčem rozhodnout, neměli by mít strach požádat o podporu, protože i ta jim nakonec může ukázat tu schůdnější cestu, než kdyby se nechali pod tlakem svést k něčemu, čeho by později mohli litovat…
KOZOROHŮM září přinese zádumčivost, ponoření do vlastního nitra, do své hloubavosti… Ti Kozorozi, kteří delší dobu marně čekali na uznání i projevy větší úspěšnosti, mohou ale zajásat, protože i přes delší okliky si to k nim nakonec prorazí cestu… Dostat se ale mohou i nechtěně do nějakých citových zápletek či nedorozumění, kdy je málokdo může chápat nebo se sami mohou dočkat menších zklamání ze zbytečně investovaných citů… Pozor by si ale také měli dávat na vlastní vnitřní rozpory nebo sebezničující myšlenky, které by je mohly tu a tam přepadnout nebo zaskočit… I to může vést k náhlým změnám nálad či k vlastní vnitřní uzavřenosti… Více by ale měli věřit i svým pocitům a intuici, protože i to je může zachránit od nějakých zklamání nebo náhlých nechtěných překvapení… Náhlé úspěchy, vzestupy se mohou v září střídat s menšími propady i nenáladovostí, kdy budou tendence se stáhnout do vlastního vnitřního světa a načerpat sílu k dalším životním krokům… Pro září tu jsou ale i aspekty tendencí stavět si vzdušné zámky nebo se nechat unášet na růžovém obláčku, proto pozor Kozorozi, aby vás z této příjemné plavby něco zásadního a nečekaného nevrátilo rychle na pevnou zem… Zaskočit vás mohou i menší citové zápletky, vnitřní nesourodost, obavy i nervozita, pokud se bude vzdalovat to, po čem toužíte nebo čeho chcete dosáhnout…
VODNÁŘŮM září přinese osudová propojení, karmické uzavírky i vyplavování dávno zažitých minulých situací, událostí nebo okolností, na které buď nebyl čas, a které se stále častěji hlásí o slovo, aby byly s definitivní platností dořešeny… V mnoha momentech může být září i lehce karmicky zatížené znovuotevřenými karmickými záležitostmi, které vyplaví podvědomí… Pozitivní na tom je i to, že díky tomu dojde k definitivnímu rozpadu dlouhodobých problémů, které svazovaly a omezovaly a i díky tomu tak Vodnáři dojdou jisté satisfakce za minulost… Sice ještě mohou přijít nečekané osudové zlomy, zvraty i ztráty, ale jen proto, aby se kolem Vodnářů s konečnou platností pročistila atmosféra, která jim delší dobu nedávala v klidu spát… Přesto ale ještě budou muset Vodnáři v září něco karmicky splácet, což pro ně může být zároveň jak zkouškou, tak i důležitou výzvou, k překonání sebe samých… Přestat by se ale měli obviňovat, protože i když k tomu ještě budou tendence, ne vždy bude všechno takové, jako to Vodnáři mohou vnímat… Na pořadí dní budou přicházet jisté karmické lekce a zkoušky, ale ty mají podpořit a uzavřít vše, co trápilo a omezovalo… Příliš by se tak Vodnáři neměli nechat zatáhnout do dějů, které jim nenáleží, ale pokud vytrvají ve svých záměrech, mohou již s koncem měsíce nastoupit cestu svého předurčeného úspěchu, respektive najdou konečně smysl toho, co jim stále unikalo… Nicméně se jim ale i náhle může podařit rozčísnout dlouhodobě svazující gordický uzel, a dojde tak k osvobození od jejich vnitřních pocitů a myšlenek, které dlouhodobě fungovaly jako stavědlo „STŮJ“ v jejich osobních i životních záměrech a touhách…
Pokud jste dočetli až sem a nevzdali to při prvních řádcích svých znamení máte vyhráno… Září je karmickým pokračováním srpna a zároveň i měsícem ukončování zastaralých problémů, potíží a nutící k vystoupení z vlastních obav či vnitřních trápení… Sice to nemusí být pro všechny stejně nastavený měsíc, jedno znamení ho může lépe zvládat nebo druhé, ale září celkově působí jako měsíc, kdy je potřeba něco ukončit, něco nasměrovat jinam a pokusit se i o ne zcela pevné a jisté vykročení do neznáma, což budou mít na svědomí následující 3 měsíce…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Září tak pomyslně otevírá své dveře k možnostem ukončit nechtěné a znovuoživit to, kde je projevována snaha něco zlepšit, něco posunout a vyřešit…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama