INFORMAČNÍ DOPIS BARBARY BESSEN S POSELSTVÍM KRYONA – SRPEN 2012

posílám vám nový informační dopis ze severního Německa prodchnutý energií větru a vlhkého vzduchu, ale i radosti ze života. Smířila jsem se s rozmarným počasím letošního léta  a zjistila,  že skutečně neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Mám-li být opravdu upřímná, tak velká vedra zrovna nemusím; mám ráda takové počasí, kdy je možné něco podnikat. A tak jsem si nemáchala nohy v moři, nýbrž jsem je zapojila do poznávání mé domoviny. Hodně jsem chodila pěšky a objevovala zákoutí Šlesvicka-Holštýnska, která ani místní obyvatelé neznají. Neměla jsem žádný cíl, jen se tak potulovala a nechala se vést duchem. Byly to krásné a někdy i napínavé zážitky. Objevila jsem nádhernou růžovou zahradu a malířku, jež na plátně štětcem čarovala idylu u moře. Spontánně jsem se zapsala do kursu modelování z hlíny. Všude žijí milí lidé, které jsem měla možnost poznat, když jsem se někdy ocitla v nesnázích. Pro mě to byla krásná dovolená, bez ohledu na počasí.

Přesto všechno pociťujeme, že jsme v procesu transformace. Nelze to už ignorovat, všude to vře a kypí. Vše, co už je nepatřičné, se loučí a odchází. Často s velkými bolestmi. Neměli bychom se nechat vyvádět z míry politickými šarvátkami a válečnými konflikty, místo toho bychom tam měli posílat svůj soucit, světlo a lásku a přitom pokud možno stále setrvávat ve svém středu.Archanděl Michael nám to ostatně jasně vysvětlil ve svém srpnovém channelingu („Tolik otázek …“- pozn. překl.). 

Já sama to vnímám tak, že bychom na sebe měli dávat ještě větší pozor, brát vážně naše těla, naše potřeby a raději si dovolit víc odpočívat a nedělat to, co můžeme vyřídit později. Heslem je užívat si každou minutu. Vyhřívat se na sluníčku na lavičce v parku nebo jen pozorovat přírodu a nabírat tak sílu. Na dovolené si vždycky ráda čtu a různě experimentuji. Tentokrát jsem se zaměřila na osobní živlové bytosti, které svým vědomím vytvářejí, uzpůsobují a udržují naše tělo podle božského modrotisku. Zkusili jste se již někdy zkontaktovat s živlovými bytostmi? Podařilo se mi získat úzký kontakt ke své osobní živlové bytosti, bylo to zajímavé a napínavé setkání. Mohu vřele doporučit! (Informace k živlovým bytostem najdete v knize Marka Pogačnika: Elementární bytosti /správně česky „živlové bytosti“/, Dobra a Fontána 1999, hlavně kap. VII, s.227 a další – pozn. překl.)…

Ani v tomto informačním dopise nechybí přímé osobní poselství od Kryona. Pro ty, kdo to čtou poprvé, bych ráda poznamenala, že poselství nepřináší jen pouhé informace, ale také energie. Stojí tedy za to si tento text vytisknout, někde se pohodlně usadit a užívat si v klidu balíček těch nádherných energií. Přeji Vám při tom hodně radosti!

Srdečně

Vaše Barbara

 

 

Zdravím vás, milí přátelé,

jsem Kryon z Magnetické služby. Komu čest, tomu čest. Dovolte mi teď společně věnovat chvíli těm, kdo opouštějí Zemi, právě teď, v tento okamžik. Věnujme chvíli ticha všem těm, kdo ve službě lidstvu právě teď ukončili svou pozemskou pouť, kdo tak učinili ve smyslu velké transformace. Nejsou to jen lidé, kteří umírají v boji na válečném poli, ale i ti, kdo si volí smrt při masakrech proto, aby posílili soucit lidí. Jsou to i ti lidé, které nenadále ztratíte. Ti, u nichž jejich rychlý odchod vypadá naprosto nesmyslně. Ti, u nichž to nikdo v kruhu jejich blízkých nečekal. Odcházejí zcela nečekaně, třeba kvůli tělesnému selhání nebo nějaké nehodě. Pak je smutek obzvlášť velký. U hodně starého člověka nebo dlouhodobě nemocného se smrt dá spíš očekávat. Po jejich odchodu zůstane jen klid, ticho nebo naopak šok a vykolejení, ale vždy je tu pro pozůstalého velká šance ještě zcela změnit svůj život, podrobit jej zkoumání. Co bych teď chtěl dělat? Vynoří se i další otázky: Co je to smrt? Jak na mne působí pocit opuštěnosti? Jsem skutečně opuštěný? Kde je říše těch, kdo zemřeli? Mohu se s nimi nějak spojit? Mohu s nimi hovořit nebo bych jim tím narušoval jejich další vývoj?

Dosáhnout kontaktu se světem na druhé straně závoje je možné – takoví lidé vždy existovali. Pokud však má partnerka Barbara naváže kontakt se mnou, pak není propojena se světem, do kterého přicházejí ti, kdo ukončili svou pozemskou pouť. My se totiž nacházíme ve vyšší dimenzi duchů zcela mimo lidské zkušenosti. Ale když kdokoli, zejména vy, kdo čtete tato poselství, s námi vstoupíte do kontaktu, pak je váš kanál otevřen pro všechno, i pro nižší úrovně. V astrální sféře, do které vstupují ti, kdo přecházejí z pozemského života, existuje mnoho dalších oblastí a podúrovní. Přesně na míru toho, kdo přichází, podle stavu jeho vývoje. V těchto oblastech je o něj dobře postaráno, zejména v této době; tu službu však nevykonávají jen místní duchové, kterým říkáte strážní andělé. Jsou tu ve službě i lidé, kteří jsou schopni cestovat mimo své tělo. Popisoval jsem to již vícekrát. Někteří z vás si jsou vědomi, kam často v noci „nastupují do služby“. Stále častěji se vám vyjevuje,  kam v noci cestujete, třeba i do jiných dimenzí.

Když někdo z vás ztratí milovaného člověka, zkuste se uklidnit – možná s rukou položenou na srdci –  a pak s ním navázat kontakt. Zemřelý prodlévá ještě určitou dobu poblíž svého domova. Pozoruje, často ohromeně nebo s údivem, co se děje.  Většinou si dělá starosti o pozůstalé, posílá jim lásku a pokouší se o kontakt s nimi. Na druhé straně vnímá po svém boku bytosti, které mu sdělují, že brzo nastane čas, aby se posunul dál a že o pozůstalé je postaráno. Mějte odvahu s ním navázat kontakt. Účelem by však nemělo být to, že byste si naříkali na své neštěstí, ale abyste projevili soucit sobě i tomu, kdo odešel, a rozloučili se. Vlastně to není žádné loučení, zůstáváte spolu stále ve spojení. Většina lidí se po dohodě  inkarnuje ve skupině a později se znovu setká. Jde tedy jen o krátké odloučení, opět se zas shledáte, to je jisté. Vím, že to v prvním okamžiku moc nepomáhá. Avšak později si to budete stále víc uvědomovat.Důležité je také připustit si zármutek, který pociťujete. Má to co dělat se záležitostmi, uskladněnými v emocionálním těle a spojenými se starými zkušenostmi se smrtí, s odchodem z tohoto světa.

Přišel jsem, abych poskytoval lásku a porozumění veškerému dění na Zemi. Je to vzrušující doba, ve které se nyní nacházíte a do které budete stále víc vtahováni.Avšak nezapomínejte, že jste nekonečně milováni pro to, že na této planetě pobýváte. Každý z vás velice usiloval o to, aby právě teď doprovázel Zemi na této mimořádné cestě. Bez posuzování si važte všeho, co se děje, a opakujte si stále: Láska je vše, vítězí nad vším a je nekonečná.

V hluboké úctě a lásce k vám

Kryon

 

Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2012/08/Infobrief-4-august-2012.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz

Vaše komentáře

Reklama