CVIČENÍ VNITŘNÍHO TICHA (ANTAR MAUNA)

Cvičení vnitřního ticha (antar mauna)

 

Určitým myšlenkám se totiž člověk neustále vyhýbá a pak ho tlačí asi tak, jako nestrávená potrava v žaludku. Během cvičení se jich konečně zbaví. Při cvičení si udržujte ke zvukům, k tělesným pocitům i k myšlenkám postoj nestranného a nezaujatého pozorovatele.

Příprava a prostředí: Klidné prostředí je vhodné, ale není nutné. Nejlepší dobou ke cvičení je brzy ráno. Můžete ale cvičit i před spaním nebo v jinou dobu. Jestliže kombinujete meditaci s jinými jógovými cviky, zařazujte ji na konec po tělesných a dechových cvičeních.

Výchozí poloha: Cvičíme v sedu, může to být nějaký jógový sed (např. sed na patách nebo sed se zkříženýma nohama na nějakém tvrdším polštáři nebo na složené dece). Zrovna tak můžete ale cvičit i na židli nebo na klekačce. Co uděláte s nohama není zdaleka tak důležité, jako to, abyste seděli rovně.

Délka praktikování: Od asi 10 do 20 minut, pokročilí i déle.

Postup cvičení

Zpevněte tělo, zavřete oči a uvolněte se. Shora dolů uvolněte svaly, které nebudete potřebovat k zachování zpřímeného sedu. To je diferencovaná (částečná) relaxace, o které jsme už mluvili. Připravte se na to, že 5, 10 nebo 20 minut zůstanete nehybně. Pokud byste během cvičení potřebovali změnit polohu, můžete. Polohu ale měňte uvědomovaně, ne mechanicky. 

Poslouchejte zevní zvuky. Nejsou sice důležité, ale vnímejte je soustředěně. Zůstaňte při tom klidní a nezaujatí. Každý zvuk je další dobrou příležitostí zdokonalovat se v postoji diváka, svědka a uvolněného pozorovatele.

Pak se zaměřte na tělesné pocity. Jestliže vnímáte nějaký silnější pocit v těle, nevyhýbejte se mu, ale plně ho vnímejte. Zase při tom zachovávejte postoj diváka a nezaujatého pozorovatele.

Pak přeneste pozornost k myšlenkám. Pozorujte je s nadhledem, pokud možno klidně a uvolněně. Kdyby se žádná myšlenka neobjevila, je v pořádku, pak vnímejte prostor mezi myšlenkami. Za chvíli se jistě nějaké myšlenky nebo duševní pocity objeví. Ať se objeví dobré nebo špatné myšlenky, chovejte se k nim stejně – nezúčastněně je pozoruje. Může se stát, že vás na chvíli myšlenky zaujmou a zapomenete na postoj pozorovatele. Pokud se to stane, nezlobte se na sebe, ale trpělivě a laskavě se vraťte k postoji pozorovatele.

Na závěr se zhluboka nadechněte a protáhněte se jako při probuzení z osvěžujícího spánku a otevřete oči.

 

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Uvolněně a s přehledem Relaxace a meditace pro moderního člověka

Zdroj: http://www.sebapoznanie.sk

Slavný jógín Svámí Satjánanda si tohoto cvičení velmi cenil. Velkou výhodou je to, že se dá cvičit i tehdy, když je člověk rozčílený nebo když je kolem hluk. Podle Svámího Satjánandy mohou být dokonce špatné a rušivé myšlenky výhodné.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama