ZÁŘÍ 2012 – MĚSÍC ANDĚLSKÉ DETOXIKACE

  

 

  Světlo vás volá k plnému otevření srdce, abyste dosáhli zvyšující citlivosti, mluvili a jednali s laskavostí a láskou. Vaše zvyšující citlivost vás vede ke zdravé změně životního stylu, kariéry, umístění vašeho domova a vašich vztahů.

    Ti, kteří však jsou emocionálně ohrožováni nebo zastrašováni mohou ve větší míře podléhat závislostem. Sem zahrnujeme závislosti na alkoholu, jídle, lékách, videohrách, nakupování, klábosení, strachování a jiných návykových látkách nebo chování. Závislosti zastiňují jasné světlo, takže lidé žijí v temných stínech. V povědomí dochází k blokování energií vzestupu. Vůči ostatním mohou jednat se zlobou a nenávistí, protože závislosti je svádí na cestu strachu. Závislosti v lidech vyvolávají strach z lásky, štěstí a dalších citů.

   Andělé jsou tady, s námi všemi. Právě teď jsou andělé u vás. Vyslyšeli vaše modlitby a předávají vám užitečné pokyny jako jejich odpověď.

 

    Některé z jejich pokynů zahrnují:

    *  Povzbuzují vás k ozdravným změnám ve vašem životním stylu – ve vašem bydlišti a práci; Co jíte a pijete; cvičení; a spánku. Andělé vám pomohou, pokud je o jejich pomoc požádáte.

  *  Ujišťují vás, že jste v bezpečí a povzbuzují vás, abyste si život užívali právě teď, bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává. Andělé nás učí, že štěstí má zázračný hojivý účinek, který vyzařuje navenek každému, kdo přijde do styku s jeho hřejivou, milující energií.

*  Učí vás důvěřovat svým pocitům a intuici. Pokud máte pocit, že vám někdo lže, cítíte manipulaci, nebo nedůvěryhodnost… důvěřujte těmto pocitům. Pokud máte pocit, že je čas změnit prostředí, tak spusťte proces vyhledávání nového místa… i přesto, že si myslíte, že si to nemůžete dovolit. Jakmile započnete akci sledujíc vaše vnitřní vedení, vesmír vás podpoří a zpřístupní zbytek cesty.

  *  Dotazují se vás, jak se zapojujete do ozdravování, zachování a ochrany prostředí Matky Země. Každý váš krok směřující k životnímu prostředí je oceněn!

*    Vedou vás k propuštění minulosti, zejména spojené s těžkým a nakažlivým hněvem a nepřijímáním. Andělé vás nabádají, ať to necháte odejít, abyste se mohli plně radovat z přítomného okamžiku.

  *  Žádají o vaši sebelásku! Oceňujte se a buďte pyšní na to, kdo jste. Přestaňte se kritizovat. Vnímejte jak krásní a úžasní jste právě teď.

    Po 16ti letech, kdy učím lidi jak slyšet jejich anděly vám říkám, že MŮŽETE slyšet své anděly strážné. Je to záležitost vyladění zvuku a následného uvěření tomu, co slyšíte.. . a praktického následování jejich vedení.

    Jedním z nejlepších způsobů, jak vyčistit zvuk a zesílit hlasitost svého božího vedení je prostřednictvím procesu detoxikace. Detoxikace eliminuje rušivé prvky božské komunikační linky. Detoxikace vám pomůže žít z vědomí lásky Vyššího Já. Detoxikace vám pomůže slyšet pravdu Universa. Detoxikace vám umožní vědět, jaký má být váš další krok na cestě k nejvyššímu cíli.

Význam čísla 9 v Andělské numerologii znamená „Pustit se do práce, Pracovník světla, a přestat oddalovat váš záměr“, nezištně vám tedy chceme v měsíci září nabídnout podporu při detoxikaci – září –  měsíc Andělské detoxikace!

Začneme 1. září – bude vytvořena skupina pro detoxikační podporu právě zde na těchto stránkách „samozřejmě zdarma“ (nové aktuální zprávy v překladu naleznete na našich stránkách také – pozn. překladatele). Denně budeme zveřejňovat zprávy a videa pro podporu ve vašem úsilí. Sama se připojím k ostatním, kteří nabídnou své vědomosti a podporu během celého detoxikačního programu.

    Začněte již nyní přemýšlet o tom, co chcete (nebo jste ochotni) detoxikovat od 1. září. „Promluvte si“ upřímně sami se sebou a svými anděly o vašich tématech, vztahu k závislostem, jak to ovlivňuje vaše sebevědomí, energetické hladiny, vztahy a smysl života. Pokud potřebujete konzultaci s vašim lékařem či terapeutem o detoxikaci, udělejte to v rámci přípravy na měsíc Andělské detoxikace.

Společně dosáhneme zázraky!

Doreen Virtue Official Fan Page – Kailua-Kona, HI 

S láskou a respektem, Doreen

© 24.8.2012 Doreen Virtue – zdroj : Doreen Virtue Official Fan Page

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložil -Ag-. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Zdroj: http://svetloatlantidy.cz

Rok 2012 je z hlediska energií dvanáctou hodinou polední. Ve 12 hodin v poledne je světlo nejjasnější a stíny jsou nejtmavší. Této duality si můžete všimnout v životech lidí.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama