POSELSTVÍ ŽENÁM

náhled obrázku

 Máte svou úlohu v přírodě i ve Stvoření. Vaše energie jsou jemné a vaše povaha citlivá a starostlivá. Působíte jako tlumič mužské síly a drsnosti. Na vás bylo a je krotit jejich vášně a touhy a tvořit místa odpočinku a něžnosti, útulky mateřské lásky. Máte z přirozenosti lepší spojení s nebesy a máte rozvinuté cítění a instinkty. Netoužíte dobývat ani překonávat hranice, ale umíte pečovat o druhé. Vaším nedostatkem je slabost. Podléháte pocitu nemohoucnosti a bezbrannosti a často nečinnosti. Necháváte činnost často na mužích a ti ji provádí po svém. Když není mužská aktivita usměrňována nebo vyrovnávána ženskou, může být ničivá a bezcitná. Naopak když ženské tvoření postrádá mužskou složku, je slabé, chaotické a nerozumné. Jestliže se svět zdá být krutý a bezcitný, může to být proto, že v něm převládá mužská aktivita a ženská chybí. Samozřejmě, že muži mají jako lekci se naučit být citlivějšími a vnímavějšími, nemusí k tomu však mít dostatek podpory a inspirace. Myslím, že ženy trochu zanedbaly svou úlohu Matky. Vzdaly se své síly a moci ve prospěch mužů, kteří ji rádi využívají. Odstoupily do pozadí a věnují se domácím pracem a nemluví do věcí veřejných, ani se nesnaží být bohyněmi, až na výjimky. Když už se nějaká žena snaží být silná, napodobuje muže a přejímá i jeho slabosti. Nosí mužské oblečení a chová se jako muž. To není ten správný způsob jak v sobě projevit bohyni. Boží Matka v sobě má velkou sílu, je svobodná a houževnatá, ale je to ženská síla a houževnatost. Nenapodobujte muže, ale objevte vlastní způsob síly a tvořivosti. Váš aspekt ve světě chybí. Krutost současného světa může být zaviněna nedostatkem něžné mateřské lásky. Kdyby ženy určovaly směřování společnosti, hospodářství a jeho spravování, jistě by ekonomika nebyla tak výkonná, ale určitě by společnost byla sociálně spravedlivější. Byl by lepší vztah k přírodě, rostlinám i zvířatům, k chudým, slabým, starým a nemocným. Je potřeba více ženského hlasu, který není slyšet. Není nutné zabíhat do extrému, jak tomu už bylo kdysi v historii, nýbrž najít vyrovnanou spolupráci obou složek. Ženy v sobě musí projevit sílu a muži cit. Žena je také magickou polaritou muže, který je racionální a rozumový. Tato stránka je nyní velmi potlačena a je to škoda. Dříve bývalo více čarodějek než čarodějů; a kněžek než kněží, do té doby než si muži přisvojili církve. Ženy, máte úkol rozšířit vějíř vašich energií a prostoupit jimi svět, který již po nich prahne. Bude uvedena znovu Bohyně Matka na planetu Zemi a navrácen pořádek stvoření a umírněna ctižádost mužů, kteří nelehko kontrolují svou pýchu a vyrovnávají se s pocitem nadřazenosti a téměř uvedli svět na pokraj osudné války. Budete však muset svést boj se svými slabostmi, kterým tak snadno podléháte. Když nejste s Bohyní, holdujete často slabostem a podporujete v nich ostatní. Trpíte závislostmi, strachy a úzkostmi a nedostatkem síly k životu. Máte v sobě mnoho temnoty, kterou v sobě potlačujete a to není dobré. Bohyně rozdává všem lásku a obměkčuje tvrdá srdce, je starostlivá a tolerantní, přitom nic nepožaduje. Vyznává krásu a něžnost, harmonii a je také moudrá. Je ve spojení s přírodou a rozumí řeči rostlin i zvířat. Vlastností Matky je dávání. Projevte Bohyni v sobě a buďte tím nejlepším, čím žena může světu být.

Zdroj: http://www.duchovniinstitut.estranky.cz

Vaše komentáře

Reklama