Náhrada úřednické nafty – čaj

Takže jsem po mnoho let byl se svou prací smířený. Ba měl jsem ji rád a snažil jsem se být kreativní a inovativní. Do doby, než do mého profesionálního života před sedmi lety vstoupily projekty a projektové řízení.

Rozebírat proč a nač projekty je zbytečné. Jde o trend, který jsem nevymyslel. Jen se jej snažím přežít. Dokumenty byly najednou výrazně delší. Porady mnohem náročnější. Jejich průběh komplikovanější, leckdy emotivnější. Aby ne, boj o finanční zdroje i na realizaci opravdu prospěšných věcí je tvrdý.

Únava z práce se akumulovala a stupňovala. Snaha udržet pozornost dlouhé hodiny selhávala. Důvěrně jsem se seznámil s pojmem „úřednická nafta“. Jde o označení litrů rozpustné kávy, vylepšené závějemi třtinového cukru a mlékem pochybné kvality.

Abych to shrnul. Velice rychle docházelo k devastaci mého těla a ještě více ducha. Biorytmy organismu braly za své. Poruchy tlaku, zvýšená hladina cholesterolu, špatné trávení, mělký přerušovaný spánek, frustrace, výbuchy emocí, deprese …. – hurá, vlaky jedou …

A tak když jsem se už na úřednickou nemohl už ani kouknout a všechny aplikované metody duševní hygieny se jevily jako nedostatečné, zahloubal jsem se do internetu. Hledal jsem vhodného kandidáta, kterým bych nahradil úřednickou naftu.

 

Prvním favoritem 

se stalo jihoamerické maté. Zajímavá příprava. Netradiční pomůcky. Pozor, stále píšu o doplňcích stravy. Skamarádil jsem se s bombilou (zvláštní brčko pro srkání maté) i kalabasou (tradiční nádobka na přípravu maté). Změna rituálu byla příjemná. Dokonce mne kolega nenápadně upozornil na změny „v ovzduší“ poznámkou – co se to děje, dnes opět na jednání žádná nervozita? Začal jsem proto sledovat co se se mnou děje po pití maté. Přiznávám, výrazně mění psychické rozpoložení jedince a tím i jeho schopnost přežít cokoliv. Ale ta chuť maté. Je prostě nezvyklá a výrazná. Jednoho dne jsem ho zařadil k úřednické naftě. Přepil jsem se ho.

 

Druhým favoritem

byla koncentrovaná guarana. Opět jihoamerická bylina. Zkoumal jsem její účinky krátce. Říkal jsem jí důvěrně kladivo na čarodějnice. Účinkuje velmi dobře. Ovšem s organismem její užití pokaždé dost zatřese. A tak bych doporučil jen její občasné použití v okamžiku, kdy už nepůsobí nic jiného.

 

Vítězem je čaj

samozřejmě ne ten porcovaný v sáčcích ze supermarketu. Dva roky jsem se propíjel všemi možnými druhy čajů bílých, žlutozelených, červených, oolongů atd. Je to docela věda. Čaj mne pohltil. Už jen jeho příprava mne uklidňovala. Účinky byly příjemné, byť co do síly méně výrazné než například v případě guarany.

Poučen pitím maté, sledoval jsem cílevědomě působení čaje na své tělo i ducha. Snažil jsem se dělat si záznamy. Zvlášť od té doby, co mne jedna hodná čajová víla popostrčila k takovým čajovým specialitám, jako jsou zelené práškové čaje MATCHA  (na obrázku originální balení a připravený čaj) a čaje typu PCHU-ER.

 

Životní styl   

se změnil.  Už nešlo jen o hledání náhrady za úřednickou naftu. Čaj je:

  • jednou z bran do sebe sama, do světa filozofie,
  • léčivem,
  • pomocníkem při meditacích a rozšiřování vědomí vůbec,
  • darem přírody, ke kterému je třeba se chovat s náležitou úctou.

Ne webu je mnoho informací o chutích jednotlivých čajů, jejich přípravě atd. Informací o tom, jaké jsou jejich léčivé účinky, jsem ale našel poskrovnu.

A tak jsem se ve spolupráci se svou kamarádkou, znalou techniky automatické kresby, vrhnul na zkoumání účinků čajů systematicky a po svém. 

 

Zkoumání účinků čaje

Uvádíme příklad výsledků takového zkoumání. Konkrétně se týká čaje matcha Washimine, produktu kontrolovaného ekologického zemědělství v oblasti Wazuka v Japonsku.

 
 
Čakry automatickou kresbou před vypitím čaje a po něm 


 

Slovní popis automatické kresby

 

Před vypitím čaje (obrázek vlevo):

 

První čakra (materiálno, rodina):

na první pohled vše v pořádku, nicméně v nedávné minulosti zraňující událost, ovlivňující i nazírání na budoucnost.

 

Druhá čakra (chuť do života, sex):

opět na první pohled v pořádku, ale uvnitř prázdná – nedostatek elánu, motivace, navíc bolest, ale je vidět snaha o pochopení situace.

 

Třetí čakra (sebeláska, vnímání sebe):

velká plná, dotyčný zná svoji hodnotu, zároveň sebeobviňování namířené do oblastí života, které jsou spojeny s první a druhou čakrou.

 

Čtvrtá čakra (láska k ostatním):

veliká, otevřená, vyzařuje do okolí.

 

Pátá čakra (komunikace):

spousta nevyřčených slov

 

Šestá čakra (intuice):

otevřená, zakreslilo se třetí oko

 

Sedmá čakra (duchovno):

otevřená

 

Po vypití čaje (obrázek vpravo):

Po vypití čaje jsou zharmonizované všechny čakry. Velmi silně působí na čtvrtou, pátou šestou a sedmou čakru.

 

Sloupcový graf 

znázorňuje stav čaker zkoumané osoby před vypitím čaje a po něm.

 

Výchozí hodnoty stavu 6. a 7. čakry jsou nad 100% (dlouhodobého průměru). Způsobeno to bylo pravděpodobně tím, že zkoumaná osoba večer před testem delší dobu meditovala a dosáhla tak stavu, který částečně přetrvával ještě v době zahájení testování účinků čaje.

 

Spojnicový graf

se snaží zachytit postupné odeznívání účinků čaje.

 

Velmi pomalý pokles byl pravděpodobně způsobený opět neukázněností zkoumané osoby J. Neodolala a připravila si čaj dvakrát relativně krátce po sobě. Prudký pokles na výchozí hodnoty by zřejmě přišel záhy.

 

Aspekty jednoty 

V rovině duchovního bádání se pokoušíme o hledání vlastního přístupu, aniž bychom se snažili zpochybňovat cokoliv, co již bylo objeveno. Dosavadním výsledkem je právě znázornění účinků čajů na prožívání aspektů jednoty

 

Tyto symboly odráží náš vlastní pohled na svět s plným respektem ke všemu, co bylo vytvořeno a týká se filozofie, náboženství atd. Prosíme o shovívavost, pokud budou naše závěry pro Vás z jakéhokoliv důvodu diskutabilní. Naším cílem je hledat a objevovat, nikoli hanět. Domníváme se, že cílem evoluce lidského vědomí je dosažení ALTRUISMU, který se ve vztahu bytosti k okolí projevuje právě výše zmíněnými aspekty. Pokud chování, myšlení a jednání bytosti není vyvážené, ve smyslu uplatňování těchto aspektů, případně některé aspekty zcela postrádá, přichází ke slovu Vesmírné zákony. Těmito zákony je bytost dále vzdělávána. Aspekt, jehož vyciťování ve vědomí člověka je čajem nejvíce posilováno, bude v recenzi daného čaje označen. Samozřejmě účinky čaje s postupujícím časem odeznívají. Poskytují tedy časově ohraničenou možnost podívat se na svůj život z odstupu či z nadhledu. Co si z takové čajové seance kdo vezme, je jeho věc a odpovědnost :-).

Aspekty zkoumaného čaje

Zkoumaný čaj matcha Washimine podporuje prožití aspektů jednoty LÁSKA a VÍRA.

Závěr

hledání náhrady za úřednickou naftu se změnilo v něco mnohem rozsáhlejšího a významnějšího. Výsledků bádání je už tolik, že jsme vytvořili specializovaný web, k jehož návštěvě Vás zveme:

www.napijsecaje.cz

Pracuji v kanceláři. Každá práce má smysl, pokud je vykonávaná poctivě, s láskou a ve prospěch celku. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama