HATHOŘI – SVĚTELNÁ MEDICÍNA

Po zemětřesení na Novém Zélandu, následovaném zemětřesením v Japonsku je jasné, že jste vstoupili do komplexnější fáze Vrcholu Chaosu.

Rádi bychom vám předali metodu ochrany a léčení radiačního znečištění stejně jako jiných fyzických stavů. Nazýváme to Léčení Světlem (Světelná Medicína).

náhled obrázku

Samozřejmě se to vztahuje k událostem, které probíhají v Japonsku, ale jak se projevují změny na Zemi, můžete čelit i dalším podobným výzvám ve vaší blízké budoucnosti i na jiných místech tohoto světa.

Tato metoda vám pomůže s obojím – ochranou i léčením sebe sama od projevů – nejen radioaktivity, ale i neurotoxinů a mutujících forem bakterií a virů. Z naší perspektivy můžete ve vaší blízké budoucnosti očekávat jejich nárůst.

Tato metoda vyvolává spojení s vaší Božskou Duší, vaším BA. Tato akce je spojena s říšemi světla, které jsou vaší součástí.

Vše, co ve vašem Kosmu existuje, může být viděno jako působení či energetické vyjádření světla – dokonce i vaše nejhrubší formy hmoty jsou ve své podstatě tvořeny světlem.

Postup:

Při této metodě se spojujete se svou Božskou Duší, soustředíte se na svůj záměr přinést energii, která vás ochrání či vyléčí. Tento záměr vyšlete své Božské Duši s emoční vibrací přijetí či vděčnosti. Je to jednoduchá vibrační rezonance, která aktivuje vyšší aspekt vašeho bytí.

Vyšlete záměr spojený s oceněním či vděčností svému BA, přesunete své vědomí do své srdeční čakry a pak do svého srdce přijmete energii léčení či ochrany. Můžete tuto energii vnímat jako formu světla či geometrické vzory nebo můžete cítit navýšení energie. Nebo to naopak můžete prožívat velmi jednoduše jako myšlenku či pocit.

Jakmile je energie přijata do srdeční čakry, pak je okamžitě připravena k vyslání.

Pro tuto fázi budete potřebovat čistou vodu, protože voda tento typ informace drží extrémně dobře. Zatímco držíte v ruce nádobu s vodou, posíláte skrze svůj záměr energii, která se nachází ve vaší srdeční čakře dolů skrze paže až do rukou a skrze čakry, které jsou uprostřed každé dlaně. Energie touto cestou přejde do vody.

Doporučujeme vám zesílit tuto energii tím, že tuto proceduru zopakujete ještě dvakrát, takže jí celkem provedete třikrát. Poté se napijte vody. Voda pronikne do elementu vody ve vašem těle a léčba a ochranné kvality nakonec vstoupí do každé vaší buňky.

Tímto způsobem umožňujete vstup světlu a způsobujete jeho sestup skrze střed svého těla do vašeho srdce a poté jej vysíláte do elementu vody. Vědomí vody obdrží tuto energii a jakmile vodu vypijete, obdrží tuto energii i vaše tělo.

Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste vystaveni radioaktivitě, proveďte tuto proceduru tak, jak jsme jí popsali, umožněte energii, která sestupuje z BA, aby vás chránila a léčila od jakékoli možnosti otravy radioaktivitou. Pokud máte jakýkoli jiný prostředek ochrany, můžete ho obvykle provádět také. Ale pokud jste někde, kde s sebou nemáte žádný jiný nástroj než své vlastní vědomí, můžete se chránit a léčit sami.

Pokud jste vystaveni neurotoxinům, můžete udělat totéž a totéž vám doporučujeme i pokud jste uprostřed epidemie, která vyvolává bakteriální či virové infekce.

Jakmile kolektivně vstoupíte hlouběji do tohoto komplexnějšího a intenzivnějšího Vrcholu Chaosu, bakterie a viry budou mutovat rychleji. Tato metoda vám umožní chránit a léčit se z těchto mutujících forem života.

Je důležité pochopit, že vytváříte ochranu a léčení skrze sílu svého vlastního vědomí. Máte přímý přístup ke svým vlastním říším světla. Máte výhradní právo “zaměstnat” říše světla ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch svých milovaných.

Pokud se ocitnete v některé z těchto obtížných situací, které jsme popsali, doporučujeme vám vzít si Světelnou Medicínu – což znamená vodu, kterou jste dobili – několikrát denně, tak jak vás povede vaše intuice.

Fyzické větvení zemětřesení v Japonsku a následné tsunami jsou velmi těžké pochopit. Ale rádi bychom přesunuli vaši pozornost od fyzických k myšlenkovým, emočním a duševním následkům takových neštěstí.

Vzhledem k faktu, že jste na Vrcholu Chaosu a energie z hlubokého vesmíru spojená s aktivitou slunečního záření ovlivňují vaše energetická těla, jste vy – jako kolektiv – ovlivňováni ještě vice. Myslíme tím to, že svědectví utrpení vašich blízkých se dotýká vašich srdcí. Také si uvědomujete, že jejich nesnáze by velmi snadno mohla být i vaší. Toto poznání může způsobit otevření vašeho srdce a je to právě srdce – vaše srdce – kde se projevují vyšší stavy vašeho vědomí. A tím se otřesy v Japonsku stávají jakýmsi zemětřesením kolektivního srdce.

Časy, kterou jsou před vámi rozhodně nejsou jednoduché. Z naší perspektivy se změny Země, které jsou před vámi, navýší. Ale jedním z výsledků takových událostí je to, že jste otřeseni až ke kořenům a masová hypnóza je na chvíli zastavena. A při takovém naprostém a surrealistickém ničení mnoho z nás velmi jasně vidí, že vaše civilizace spočívá na velmi slabých základech.

A proto je naší radou pro tuto fázi Vrcholu Chaosu – naučit se a ovládnout schopnost vytvořit Světelnou Medicínu pro sebe, takže jakmile nastane čas, budete vědět, jak použít tuto sílu pro ochranu a léčení, kterou budete mít již zcela zažitou. Také vám doporučujeme neřídit se v této době pouze svou myslí, ale spíše svým srdcem – a dovolit mu být dotčený (ve smyslu dojatý), protože je to vaše srdce, skrze které se spirálou povznesete ke své vlastní velikosti.

Hathoři

16. března 2011

Tomovy Myšlenky a Pozorování

Už je to asi dvacet let, co channelluji Hathory a jejich Planetární Vzkazy jsem začal předávat v únoru 2003. A za celou dobu jsem ještě nikdy necítil takovou naléhavost předat jedno z jejich poselství. Obvykle mám několik dní na to, abych rozjímal o jejich vzkazech než přidám svůj komentář. Ovšem tento luxus mi tentokrát nebyl dopřán. Požádali mě a Judi, abychom tento speciální vzkaz předal co nejdříve a proto jej okomentuji pouze stručně a věcně.

Ústředním vzkazem je zde to, že lidské bytosti mají schopnost vytvořit to, co Hathoři nazývají Medicínou světla a tento druh léku má zásadní moc a potenciál ochránit a vyléčit nás nejen od radioaktivního znečištění, ale i od účinků neurotoxinů a stejně tak i bakteriálních či virových infekcí.

Tato metoda je jednoduchá a věcná. Pro některé z vás může být celá myšlenka Božské Duše (BA) nová a proto mi dovolte vyjasnit její “umístění” a to, jak ji lze “použít”. BA, či Božská Duše, je aspektem vašeho vlastního vědomí, který je mimo omezení času a prostoru. Někteří z vás svou Božskou Duši možná nazývají Vyšší Já. Ale ať už ji nazýváte jakkoli, vaše Božská Duše existuje v tom, co Hathoři nazývají říšemi světla, a tento váš aspekt je povolán kdykoli mu vyšlete myšlenku ocenění či vděčnosti.

Vaše BA nemá místo v čase či prostoru, jelikož přesahuje obojí. Ale má vstupní bod do vašeho energetického pole, které je asi na délku paže nad vaší hlavou. Pokud byste zvedli své ruce nad hlavu a dotkli se vzájemně konečky prstů na obou rukách, vaše prsty by byly velmi blízko tomuto vstupnímu bodu. A sem směřujte svojí pozornost v první fázi této metody tvoření Světelné Medicíny. (Umístění rukou nad hlavou je pouze kvůli představě, kde se toto místo nachází. Ve skutečnosti při tomto ruce vůbec nezvedáte.)

Jakmile zaměříte svou pozornost na oblast vašeho bodu BA, držte ve své mysli představu světla, které chcete obdržet. Řekněme například, že jste byli nebo budete vystaveni nebezpečným formám radioaktivity a jste v nebezpečí radiačního znečištění. Jakmile zaměříte svou pozornost na svůj bod BA nad vaší hlavou, držte záměr, aby energie z vašeho BA byla energií léčení a ochrany před otravou z radiace.

Poté pošlete pocit ocenění či vděčnosti nahoru z vaší srdeční čakry do bodu BA nad vaší hlavou – a jak budete držet svůj záměr, vaše Ba vás ochrání či vyléčí od znečištění radiací.

Poté přesuňte svou pozornost od bodu BA do své srdeční čakry (ve středu vaší hrudi pod sternem) a poté čekejte než obdržíte energii ochrany a léčení od vašeho BA.

Pokud je pro vás toto nové, můžete svůj záměr společně s pocitem ocenění či vděčnosti vyslat směrem k vašemu BA několikrát, dokud nepocítíte odpověď, dokud nepocítíte navýšení energie. Jakmile ucítíte energii od vaší Božské Duše, přesuňte svou pozornost do své srdeční čakry a dovolte středu vašeho srdce, aby přijalo tuto energii.

Poté rukama obemkněte nádobu s čistou vodou a vyšlete tuto energii vaší Božské Duše do vody. Energetické léčení a/či ochrana, která vstoupila do středu vašeho srdce projde vašimi pažemi do vody skrze dvě čakry, které jsou ve středu každé dlaně.

Tento proces opakujte celkem třikrát a poté vypijte vodu.

Pokud jste ve vážné situaci, Hathoři vám doporučují vytvořit tuto Světelnou Medicínu několikrát denně a pít ji dle své intuice.

Jak Hathoři zdůrazňují, Medicína Světla má mnohem vice způsobů využití než jen ochranu a léčení radiačního znečištění. Můžete se takto chránit před neurotoxiny stejně jako před bakteriálními či virovými infekcemi. Ačkoli to nezmínili, zeptal jsem se Hathorů po přijetí jejich vzkazu, zda by tato metoda mohla fungovat i při takových fyzických výzvách jako je rakovina. A oni řekli, že Světelná Medicína by zcela určitě mohla být vytvořena stejným způsobem i pro takovýto druh situace – stejně jako pro mnoho dalších.

Vždy, když se setkáte s takovými situacemi jako je otrava z radiace, vystavení se neurotoxinům a/nebo epidemie bakteriálních a virových infekcí, podpoříte takto účinky léků. Jinými slovy, tato metoda není určena k tomu, aby nahradila lékařské či léčitelské řešení, ale je myšlena jako doplněk – něco, co můžete udělat sami pro sebe.

Poté, co mi Hathoři předali tento vzkaz, zeptal jsem se jich na ty, kteří si nedokáží tento lék vytvořit sami – jako děti nebo zvířata. Řekli, že můžeme pro ně můžete použít stejnou metodu pouze s tím rozdílem, že při tvorbě této medicíny se soustředíte i na to, komu je určena. Pokud ji tvoříte pro sebe, žádáte svou Božskou Duši o energii ochrany a léčení pro sebe. Pokud ji vytváříte pro své děti, vyšlete své Božské Duši myšlenku, že je tato medicína určena pro vaše děti.

Zde bych chtěl ještě něco dodat. Je mnohem lepší naučit někoho, jak si vytvořit Světelnou Medicínu než vytvářet závislost. Schopnost tvorby tohoto léku je vrozená všem lidským bytostem. Je to součástí vašeho multidimenzionálního dědictví. A umožnit někomu, aby toto učinil sám pro sebe je službou jeho či jejímu mistrovství.

Osobně bych velmi nerad viděl, tuto metodu používanou “léčiteli” s tím, že oni mají nějakou speciální sílu, kterou ostatní nemají. Tato metoda je lidským právem od jejich zrození a byl bych velmi rád, kdyby mohla být používána všemi lidmi.

Je toho mnohem víc, o co bych se rád v souvislosti s touto metodou podělil, ale z filosofického i metafyzického pozorování budu muset počkat na vhodnější dobu.

Hathoři trvají na tom, abychom tuto informaci předali a nechali ji kolovat co nejrychleji.

Vzkaz od Hathorů pro Planetu skrze Toma Kenyona

Převzato z www.tomkenyon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.czwww.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vaše komentáře

Reklama