DOBŘÍ LIDÉ VŠECH ZEMÍ – SPOJTE SE

Tudíž to znamená včetně nás, lidstva. Dozvídáme se jak je důležité zvyšovat své vibrace, pracovat na své duchovní stránce, nastoupit a dokončit svoji duchovní cestu a to většinou za pomoci prostředků jako jsou vnitřní světlo, láska v srdci, oddělení se od ega, neztotožňování se se svými emocemi atp. Tímto v žádném případě nechci výše uvedené nějak zlehčovat či znevažovat. To v žádném případě neboť sám se těmto a podobným tématům velmi intenzivně věnuji a jde o nezbytné kroky na cestě za šťastným a plně prožitým životem.

Jsou to všechno ale návody pro jedince, kteří již pracují na své duchovní stránce. Jsou většinou nespokojeni se svým životem z různých důvodů a své problémy řeší prací na sobě. Takových ale není mnoho. Stále ještě většinu tvoří lidé, pro něž je duchovno záležitostí holywoodských filmařů či všezkoušejících hipíků a pouhá zmínka o mimozemšťanech, andělech, nepodmíněné lásce či světle v duši jim na tváři vyvolává kyselý úšklebek. A to je pro Změnu zásadní. Energie, kterou tvoří většina společnosti. Je velmi těžké změnit společnost, svět, vesmír, když energie většinové části daného objektu chystajícího se na změnu je negativní, resp. není pozitivní tzn. většina neví, že nějaká změna je možná.

Sám jsem již zjistil, že člověk je na určitý druh informací připraven až v určitý okamžik. Pokud k němu přijdou informace dříve, než je na ně připraven, nepřijme je. Neosloví ho, nezačne o nových informacích přemýšlet a nezačne je aplikovat ve svém životě. Tudíž nějaké přesvědčování našich neduchovních blízkých nemá význam, neboť maximálně dojde ke střetu zájmů a dokazování vlastních pravd, což konečnému záměru neprospěje, ba naopak jej poškodí. A v zájmu tvorby pozitivní energie nelze tvořit negativní. Nelze světlo tvořit tmou, tak jako mír dosažený válkou není skutečný mír. Z toho vyplývá, že nelze po neduchovních lidech chtít, aby se vydali na duchovní cestu a naplnili své nitro světlem/láskou a akceptovali přítomnost mnoha mimozemských civilizací. Je třeba nalézt společný jazyk.

Zkušenosti (nahrazují tisíce cizích slov) mě naučily, že nejlepší způsob komunikace mezi duchovními a neduchovními jedinci (ale platí to samozřejmě i uvnitř jednotlivých skupin) je cesta inspirace. Jinými slovy: Jít příkladem.

Nemá cenu přesvědčovat někoho, aby změnil svůj život a byl šťastný. Rozdíl ale je, být šťastný a vyrovnaný i v okamžicích, kdy by to nikdo nečekal. Neoplácet zlo zlem i když je to společensky přípustné (tento společenský standard musíme přeci změnit). Nepoddávat se emocím i když všichni ostatní jim již popustili stavidla. Nepomlouvat ostatní i když vás to vyčlení z kolektivu. Takový kolektiv právě musí být změněn. Nelhat, i když všichni kolem lžou a je to společností tolerováno. Nekrást, i když všichni kolem kradou a zpočátku se vám může zdát, že tím okrádáte sami sebe (a rodinu, že). Nerozhodovat o životech zvířat (i hmyzu), když jim život sami nedokážeme dát. Nebrat rostliny jako věci, i když jsou tak všeobecně vnímány, nereagovat násilím na násilí, i když to ublíží našemu egu, nekašlat na životní prostředí i když to většina neřeší, neřídit se ve všech životních situacích egem ale naopak poslouchat své srdce.

Společnosti nepomůže, když její veřejné špičky budou defenestrovány na nabroušená ostří kopí a halaparten. Pokud budou základy společnosti zkažené, veřejné špičky z ní rostlé budou zkažené jakbysmet. Nestačí nadávat a stěžovat si. Je třeba konat. Je třeba jít příkladem. Je třeba být tou změnou, kterou kolem sebe chceme vidět. Všichni volají po změně ale sami se změnit nehodlají. I kdyby přišel spasitel, tak jenom tím se nic nezmění a navíc zkažená společnost semele i čistou duši.

Musíme nalézt dostatek odvahy pro to, abychom dokázali být jiní. Abychom našli sílu a vystoupili z řady a ukázali, že to jde i jinak. Je potřeba, abychom to byli my, kdo se přestane podílet na pokračovaní nefunkční společnosti, která je stejně před zhroucením. Přestaňme lhát, přestaňme krást, přestaňme pomlouvat, přestaňme odsuzovat, přestaňme zabíjet, přestaňme vyžadovat tresty, přestaňme vědomě ubližovat, přestaňme se bát, přestaňme být závislí… Je potřeba nastavit nové standardy, nové hodnoty. Současné společenské zřízení určuje, co je špatné a co je dobré na základě fiktivního a smyšleného křesťanského desatera, které vzniklo pouze jako nástroj moci a zastrašování lidí kdysi dávno a pro současného člověka je zcela nevhodné. Společnost musí fungovat bez zákazů a příkazů. Každý jedinec ve zdravé společnosti musí vědět, co je dobré a co je špatné.

A my musíme být těmi, kdo VŠEM ukáže, že i slušný a láskyplný člověk může ve společnosti dobře fungovat aniž by se nějak podřizoval jejím chorým pravidlům. Současná společnost je vybudována na strachu, je potřeba ji začít budovat znovu a to na lásce. Na lásce k sobě, k životu, k Zemi. A i když je takových zatím menšina, je to dobrý začátek. Jakmile se z menšiny stane většina, nový sociální standard bude nastaven. A na novém sociálním standardu může být vybudován nový svět. Země se posune do vyšších vibrací a s ní i my. A spousta z nás si té změny ani nemusí všimnout.

Pojďme se stát tou změnou o které zatím pouze čteme. Pojďme se zapsat novou kapitolu do vesmírné kroniky. Tu moc máme, pouze o tom ještě nevíme.

Zdroj: http://probuzeni.blogspot.com/

Na různých duchovních a spirituálních serverech, stránkách či blozích (včetně tohoto) se neustále zmiňuje přechod naší Země do vyšší dimenze. Její převibrování včetně zvýšení vibrací všeho, co je její součástí.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama