Devět cviků pro pěkná, zdravá záda

 

Objevuje se ztuhlost a otoky. Nezoufejte a naučte se s námi několik jednoduchých cviků. Můžete je cvičit na pracovišti a efekt je rychlý.

01

 Krčení ramen

Procvičení horní části zad.
Seďte zpříma, obě nohy chodidly na podlaze. Paže volně svěste podél boků. Zvedněte ramena k uším. Krk držte rovně, nenaklánějte ho. Po chvilce rychle svěste ramena zpět. Cvičení několikrát v rychlém tempu opakujte.

02

 Stisknutí lopatek

Seďte zpříma, nohy chodidly na podlaze, paže natažené podél trupu. Krk držte rovně. Nyní stlačujte lopatky dozadu k sobě. Nezdvihejte přitom ramena! Cvičení několikrát v mírném tempu opakujte.

 

03

 Kroužení rameny

Seďte zpříma, obě nohy chodidly na podlaze, kolena od sebe na šířku ramen. Paže ohněte v loktech a položte prsty zlehka na ramena. Kružte ohnutými pažemi vpřed jako při plavání ve volném stylu. Ramena nepovolujte ani nezvedejte. Opakujte několikrát, poté kružte pažemi v opačném směru.

04

Obraty

Posaďte se na kraj židle, chodidla na zemi, kolena roztažená na šíři ramen. Položte ruce za hlavu, lokty roztažené doširoka. Měly by být rovnoběžné s podlahou. Nyní otáčejte horní část těla doprava a doleva. Několikrát opakujte.

05

Záklon

Sedíte na kraji židle, chodidla na zemi, kolena roztažená na šíři ramen, záda vzpřímená. Položte ruce na kolena, prohněte záda a podívejte se na strop. Nakloňte se co nejvíce dozadu, váš podbradek by měl směřovat vzhůru. Je-li třeba, spojte ruce za hlavou pro udržení rovnováhy. Cvik několikrát opakujte.

06

Předklon

Sedíte zpříma, kolena těsně u sebe. Předkloňte se ke kolenům, dbejte, abyste nevyklenuli páteř. Můžete si pomoci přidržením za holeně. Chvíli tak vydržte, pak se vraťe do výchozí pozice a cvik 1-2x opakujte.

07

 Úklon do strany

Posaďte se na kraj židle. Chodidla jsou na zemi, kolena roztažená na šíři ramen. Obě ruce položte za hlavu. Nakloňte trup doleva, vraťte se do rovné polohy a nakloňte trup doprava. Nepovolujte záda a nezaklánějte se. Cvičení několikrát opakujte.

08

 Prohýbání páteře vpřed/vzad

Sedíte na kraji židle, chodidla na zemi, kolena roztažená na šíři ramen. Ruce položte na kolena. Nyní prohněte střední část páteře dopředu. Snažte se nepomáhat si rameny ani pánví. Vraťte se do svislé polohy a poté páteř ve střední části prohněte dozadu. Několikrát opakujte.

09

Prohýbání páteře do stran

Sedíte se vzpřímenými zády na kraji židle. Ruce položte na kolena. Nyní vykleňte střední část páteře vlevo, poté vpravo. Nepomáhejte si rameny ani pánví. Opakujte několikrát. 

 

Převzaté ze stránek http://www.prokondici.cz/

Jestliže sedíte celý den v kanceláři u počítače, pohled přikovaný k monitoru a jediným  druhem  aktivity  je  vám  cesta  pro  kelímek  kávy  a  zpět,   nejspíš  už k večeru nevíte, jak  udržet záda vzpřímená.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama