MOUDRO PANA PROFESORA

Skupina bývalých studentů se sešla, aby navštívila svého starého 

univerzitního profesora. 

Během odpoledne spolu debatili, ale zprvu veselý rozhovor se pomalu změnil 

ve stížnosti na zátěž v zaměstnání i v životě. 

Starý pan profesor nabídl všem kávu, odešel do kuchyně a vrátil se s velkou 

konvicí kávy a s tácem plným nejrůznějších šálků. 

Bylo jich dokonce víc, než studentů: – porcelánových, plastikových, 

skleněných i křišťálových. 

Některé vypadaly úplně obyčejně, některé dokonce velmi draze, jiné 

výjimečně, originálně. 

Pan profesor své bývalé žáky vybídl, aby si nalili kávu. 

Když měli všichni studenti vybrané hrnky s kávou ve svých rukách, profesor 

jim řekl: 

„Jestli jste si všimli, vybrali jste si ty nejhezčí a nejdražší hrnky, a ty 

obyčejnější jste nechali na tácku. 

I když je samozřejmě přirozené, že pro sebe chcete jen to nejlepší, je to 

hlavní příčina vašich problémů i vašeho stresu. 

Vždyť to, co jste ve skutečnosti opravdu chtěli, byla káva, ne hrníček, ale 

podvědomě jste sáhli po těch nejlepších a dokonce jste se i podívali, jaké 

hrníčky si vybrali ti ostatní. 

„Přemýšlejte o tom!“ 

„Život je jako káva a zaměstnání, peníze a společenské postavení jsou 

hrníčky.Jsou to jen nástroje, které kvalitu života nemění. Občas, když se 

zaměříme na hrníček, zapomínáme si vychutnat kávu,kterou v něm máme“… 

Takže : „Nenechte hrníčky, aby řídily vás život, ale soustřeďte se raději 

hlavně na tu kávu.“

Zdroj: e-mail

Vaše komentáře

Reklama