Kategorie 11 září, 2015

Tento test je vhodný pro všechny věkové skupiny. Strom představuje rodinu, skupinu, organizaci, prakticky každé lidské seskupení. Komunikuje dvěma jazyky, srozumitelnými lidem na celém světě: výrazem citů a řečí těla.