Kategorie 25 ledna, 2012

Ábel je postava z biblické knihy Genesis. Podle legendy to byl druhý syn Adama a Evy a mladší bratr Kaina. Byl pastýřem ovcí. Autor biblické zprávy o bratřích Ábelovi a Kainovi, ji umísťuje do první lidské generace.