Kategorie 12 srpna, 2011

Během naší duchovní praxe (sádhany) se může objevit nesčetný počet nástrah, které nás mohou odklonit z přímé vzestupné cesty, jenž nás vede k duchovnímu naplnění. Abychom neomezovali sami sebe a neuvízli ve  stále stejné fázi, je nezbytné mít určitý nadhled úseku cesty, který nám zbývá projít. Následující základní aspekty nám pomohou lépe poznat sami sebe a jasněji poznat fáze, kterými jsme již prošli a naopak si uvědomit stádia, která musí ještě následovat.